Hevosurheilun sunnuntaina 19.marraskuuta pitämä vaalipaneeli on nyt vapaasti katsottavissa.
Hevosurheilun sunnuntaina 19.marraskuuta pitämä vaalipaneeli on nyt vapaasti katsottavissa. Kuva: Kuvakaappaus

Puhuttavaa laidasta laitaan - Kaksi tuntia hurahti Hevosurheilun puheenjohtajavaalipaneelissa

Puheenaiheet käsittelivät aiheita Suomen Ratsastajainliiton olemassaolon perimmäisestä tarkoituksesta ja valtakirjojen käyttämisestä liiton henkilövaaleissa aina seurojen asemaan ja alkoholinkäyttöön liiton alaisissa tapahtumissa.

Teams-tallenne ohessa.

Mukana paneelissa ovat Annaliisa Aarnio-Wihuri, Tarja Teräväinen ja Kari Kallonen. Istuva puheenjohtaja, FEI:n vuosikokouksessa Mexico Cityssä SRL:n edustajana oleva Marjukka Manninen ei saanut paneelia lopulta aikatauluunsa mahtuvaksi. Päädyttiin ratkaisuun, jossa paneelin vetäjä, Hevosurheilun toimituspäällikkö Leena Alérini luki alkuun Mannisen kokoukseen lähettämän puheenvuoron.

Etukäteiskysymyksiä oli saatu Sanna Illiltä, Pekka Larsenilta, Sonja Leschiltä ja Paula Rintamaalta. Kysymykset lähetettiin ehdokkaille etukäteen, kun saatiin kuulla, että yksi ehdokkaista ei pysty osallistumaan.

Kysymykset (ensin kysymykset, alla niiden lähettäjä):

Kerro max 10 sanalla mikä on mielestäsi Ratsastajainliiton tavoite urheiluliittona?

Mitä teet, jotta tavoitteeseen päästään?

Sanna Illi

1. On esitetty kysymys syyskokouksen laillisuudesta koska kaikkea pyydettyä materiaalia ei ole julkaistu kokousmateriaalin yhteydessä.

Miten suhtaudut asiaan?

 2. Liittoa on kritisoitu henkilöstökulujen jatkuvasta kasvusta.

Oletko valmis vähentämään henkilökuntaa ja karsimaan sekä tehostamaan toimintoja?

 3. Mitä mieltä olet toimiston henkilökunnan etätyöskentelystä ja sen tehokkuudesta ja valvonnasta?

 4. Liiton organisaatiossa valta ja vastuut ovat sekavat.

Hallituksen lisäksi erilaisia työryhmiä on paljon ja toimenkuvat ja tehtävät ovat osin päällekkäisiä.

Oletko valmis yksinkertaistamaan ja selkeyttämään organisaatiota

vai oletko tyytyväinen nykyiseen malliin?

 5. Tuleeko SRL:n tukea

a Huippu-urheilua (Kv taso)

b Perustaa,  josta kasvaa huippu-urheilijoita ( lähellä kv tasoa olevat)

c nuorisourheilua (ikäkausiurheilijat)?

Perusteet  ?

 6. Kannatko valtakirjojen käyttöä vai oletko valmis luopumaan niistä?

Nykypäivänä on kaikilla seuroilla mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä matkasta riippumatta.

Pekka Larsen, Ratsutori

Viime aikoina ratsastuspiireissä on keskusteltu runsaasti toimihenkilöiden ja muiden liiton edustajien liiallisesta alkoholinkäytöstä työ- ja edustustehtävissä. Jos näin on, niin mitä mielestäsi asialle pitäisi tehdä, ja kenen vastuulla alkoholinkäyttöön olisi puuttua? Kyse on kuitenkin urheiluliitosta.

Paula Rintamaa HR

  1. Oletko jonkun poliittisen puolueen jäsen? Jos, niin minkä?

  2. Liiton puheenjohtajuus vaatii toimimista monien erilaisten ihmisten kanssa. Miten itse arvioisit vuorovaikutus- ja diplomaattisia taitojasi?

  3. Miksi valtakirjat tarkistetaan satunnaisotannalla joiltakin kokoukseen osallistuvilta ja miksi tätä valtakirjan jättöpäivämäärää ei ole ilmoitettu syyskokouksen kutsussa?

Sonja Lesch HR

Keskustelun aikana Teams-osallistujista Kirsi Siivonen kysyi osallistujilta kysymyksen liittyen seuratoimintaan ja kuullaan Päivi Savilahti-Bäckmanin kysymys kilpailukalenterista.

Tallenteen voit katsoa alta:

Hevosurheilun sunnuntaina 19.marraskuuta pitämä vaalipaneeli on nyt vapaasti katsottavissa.
"Onko SRL:n syyskokous laillinen?", kysyy Annaliisa Aarnio-Wihuri
Hevosurheilun sunnuntaina 19.marraskuuta pitämä vaalipaneeli on nyt vapaasti katsottavissa.
SRL:n Jukka Koivisto kommentoi syyskokouksen alla laatimaansa "talouskatsausta": "Romahduksesta toipuminen on hidasta"
Hevosurheilun sunnuntaina 19.marraskuuta pitämä vaalipaneeli on nyt vapaasti katsottavissa.
Lukijan kynä: Mihin vaalivaliokuntaa ja valtakirjoja tarvitaan?

(Marjukka Mannisen) Terveiset FEI:n vuosikokouksesta

Aivan ensiksi, liitto tukee avoimuutta ja vaalivaliokunta on viime vuosina juuri sen vuoksi järjestänyt jäsenistölleen striimatun paneelin, josta on ilmoitettu etukäteen ja johon kaikki virallisesti vaalivaliokunnan antamaan aikaan ilmoittautuneet ovat voineet osallistua. Samoin, kokouspäivänä kaikki ehdokkaat ovat voineet halutessaan esitellä itsensä.

 Olen tällä hetkellä liiton ainoana edustajana FEIn tärkeimmässä päätöksentekokokouksessa eli vuosikokouksessa. Virallisten kokouspäivien osalta aikataulu virallisine kokouksineen, niihin liittyvine valmisteluineen ja taustakeskusteluineen on tiukka, jonka vuoksi minun on juuri nytkin, tämän paneelin aikana, oltava tapaamisessa.

 Olen ilmoittanut jo etukäteen, kun tätä paneelia lähdettiin ymmärtääkseni osan kandidaattien voimin ja teemoin järjestämään, että osallistumiseni on hyvin epävarmaa ja rajattua, jonka vuoksi pidän tällä tavoin järjestettyä paneelia hyvin erikoisena eikä se vastaa normaalia hyvää tapaa, tasapuolista kohtelua, palvele lajin eikä varsinkaan jäsenten etua. Se ei myöskään mahdollista yhden ehdokkaan, istuvan puheenjohtajan tasapuolista osallistumista keskusteluun.

 Lähetän kuitenkin täällä kirjoituksella ajatuksiani liittyen liiton toimintaan.

 Kuten me kaikki tiedämme, ratsastus on aivan todella hieno laji monellakin tapaa. On tosi tärkeää ja merkityksellistä, miten me kukin olemme mukana, viemme ratsastuksen ja koko hevosurheilun sanomaa eteenpäin omissa verkostoissamme, omalla viestinnällämme ja erityisesti omalla toiminnallamme sekä esimerkillämme.

 Suomen ratsastajainliiton tehtävä kaikkinensa on edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Liiton varsinaisia jäseniä ovat ratsastusseurat. Yhteisöjäseniä voivat olla ratsastuskoulut ja -tallit sekä muut ratsastuspalveluja tarjoavat yritykset, oppilaitokset tai yhteisöt. Jokainen ratsastaja siis kuuluu SRL:oon ollessaan ratsastusseuran jäsen ja toisaalta jokaisen on kuuluttava ratsastusseuraan päästäkseen jäseneksi.

 Liiton jokapäiväisen, operatiivisen vastuun kantaa liiton toimisto, jonka ohjaksia pitää toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. Liiton hallituksen tehtävänä on edustaa liittoa ja vastata sen toiminnasta ja hallinnosta, laatia toimielimille ohjesäännöt, huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta, vastata liiton omaisuuden hoidosta, pitää yhteyttä sidosryhmiin, vahvistaa kilpailusääntöjen yleisen osan (KS I) liitteet, lajisäännöt ja muut määräykset, valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista, valmistella liiton kokouksille kuuluvat asiat ja omalta osaltaan ylläpitää SRL:n toimistoa ja palkata henkilöstöä.

 Hallituksen rooli on tärkeä, monipuolinen ja vastuullinen. Lajiliitoissa meillä ja muillakin liitoilla puheenjohtajan rooli korostuu ja ainakin itselleni rooli on ollut kuluneen kauden aikana sekä vaativa, opettava mutta myös paljon antava.  Puheenjohtaja on monessa mukana ja paljon vartijana. Vaikka olen ennen puheenjohtajakauttani ollut hallituksessa kahteen otteeseen useampia vuosia, on puheenjohtajan rooli moninaisempi kuin olin ajatellut. Erityisesti niin kotimaisen kuin ulkomaisen urheilukentän, eri lajien, eri sidosryhmien sekä verkostojen tunteminen ja toimintamekanismien ymmärrys ottaa aikansa. Jotta voimme viedä lajiamme eteenpäin ja valvoa etujamme, on puheenjohtajan kyettävä toimimaan niissä aktiivisesti ja vaikuttavasti. Tämä onnistuu vain pitkäjänteisellä työllä. Niin, että sekä puheenjohtaja, toimiva johto kuin hallituksen jäsenetkin sitoutuvat toimintaan pidemmäksi kuin yhdeksi kaudeksi. Edunvalvonta, sen kaikissa muodoissa on yksi erittäin iso ja merkityksellinen tehtävä niin liiton toimivalle johdolle, puheenjohtajalle, hallitukselle kuin kaikille toimijoillemme. Tässä on iso syy, miksi päätin laajan harkinnan, ehdolle pyytämisten ja käymieni keskustelujen pohjalta hakea puheenjohtajaksi toiselle kaudelle. Tässä on myös syy, miksi jatkuvuus on merkityksellistä ja johdonmukaisuus liiton toiminnassa olennaisen tärkeää.

 Kolmivuotiskausi on ollut haastava. Sitä edelsivät laajat henkilövaihdokset liitossa ja pääyhteistyökumppaneissa. Alkuun osuivat myös laajasti esillä olleet hevosen hyvinvointiin liittyvät tapaukset ja Ypäjän Hevosopiston ongelmat. Olemme eläneet myös lähes koko kolmivuotiskauden enemmän tai vähemmän poikkeusaikaa. Toisaalta korona-aika näytti yhteisen voimamme ja edunvalvontamme laajuuden. Laji jopa kasvoi, kun saimme monesta muusta lajista poiketen pidettyä tallit auki ja myös kilpailutoiminnan jatkumaan suhteellisen häiriöttömästi. Tästä haluan kiittää niin toimiston väkeä, koko hallitusta, talleja, seuroja kuin kaikkia niitä, jotka avasivat verkostonsa ja pistivät ammattitaitonsa yhteisen hyvän eteen.

 Kun koronasta saatiin hiukan etäisyyttä ainakin hetkellisesti, Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti kustannustasoa kaikkialla ja erityisesti hevosalalla. Eri lajien urheiluliitot taistelevat parhaillaan laajalti harrastaja- ja seurojen jäsenmäärien alenemisen kanssa. Meidän on saatava tämä kierre pysähtymään. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Jäsenyyden tasojen uudelleenmuotoilua on käyty läpi, ja siitä tullaan keskustelemaan enemmän ennen vuodenvaihdetta mm. ratsastusfoorumissa. Seuratyössä kamppaillaan myös tekijöiden vähyydestä. Toimintamme osalta on myös hyvä tiedostaa, että erityisesti koronan aiheuttamana poikkeusaikana, mutta ihan normaalina aikanakin, tallineuvonta on osoittautunut entistäkin tärkeämmäksi.

Useassakin lähteessä olemme havainnoineet, että jäsenvakuutuksen tuleva muotoilu on aiheuttanut runsasta ajatustenvaihtoa. Vakuutuksen osalta keskustelun ja vaikuttamisen aika on ensi vuonna, kun neuvotellaan jatkosta nykyisen sopimuksen ollessa katkolla. Valitettavasti lajissamme on ihan viime aikoinakin sattunut onnettomuuksia ja vaikka erityisesti vakavat onnettomuudet ovat onneksi suhteellisen harvinaisia, lajimme ei ole riskitön. Näin ollen sekä turvallisuustyöllä että myös vakuutuksilla on tärkeä rooli lajissamme nyt ja tulevaisuudessa.

 Vastuullisuustyö on ollut viime vuosina yksi Ratsastajainliiton pääteemoista. Työmme on herättänyt positiivista huomiota myös muissa urheilujärjestöissä ja kansainvälisessä Ratsastajainliitossa. Se toimi myös pohjana Ratsastajainliiton tuoreelle, viime vuonna tehdylle strategialle. Työ on sikälikin merkityksekästä, että osana järjestelmällistä kehittämistyötä se luo pohjaa oikeutuksellemme jatkaa ratsastusta tulevaisuudessa. Samaa pohjaa luo kaikki se työ, mitä teemme ehdottomasti tärkeimmän prioriteettimme, hevosen hyvinvoinnin, eteen eri tasoilla ja tavoilla. Uusimpana avauksena eläinlääkäri Liisa Harmon vetämä hevosen hyvinvointityöryhmä. Vaikuttamistyömme kaikkinensa perustuu tutkimustietoon ja sen hyödyntämiseen viestinnässä eli tiedolla johtamiseen. Myös hevosalan vaikuttavuustutkimus yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa on iso askel oikeaan suuntaan. Yhteistyömme Hippoksen kanssa on tiivistynyt viime vuosina. Hevonen yhdistää meitä, olipa lajimme mikä hyvänsä.

 Huippu-urheilun johtoryhmä HUJO luotsaa ratsastusurheilua vahvasti puheenjohtaja Satu Väihkösen johdolla. Kilpa- ja valmennustoimintaa kehitetään maajoukkuekapteenien avulla, kuten ratsastuksen johtavissa maissa. Se luo pohjaa niille hyville näytöille, joita yksittäiset urheilijamme ovat eri lajeissa antaneet. Tarvitsemme kuitenkin laajemman, maajoukkueisiin pohjautuvan kokonaisuuden, jota parhaillaan rakennamme. Siihen kuuluvat myös perustellut muutokset, kuten esimerkiksi huippu-urheilun valmennuksessa, joita täytyy uskaltaa tehdä.

 Taloudesta puhutaan juuri nyt paljon ja niin pitääkin. On hyvä kuitenkin huomioida, että pitkällä aikajänteellä Ratsastajainliiton talous on hyvässä kunnossa. Teimme koronavuosina ihan reilustikin ylijäämää, osin kuitenkin siksi, että monia asioita piti jättää tekemättä. Viime vuosi oli alijäämäinen paikatessamme edellisten vuosien tekemisiä ja hakiessamme jälleen toimintamallia koronan jälkimainingeissa. Alijäämäiset vuodet eivät kuitenkaan voi jatkua. Olemmekin tehneet kuluvana vuonna useita toimenpiteitä, joilla suuntaa on saatu käännettyä. Lisäksi kulukuria, seurantaa sekä taloustietoisuutta on nostettu sekä toimistolla että koko kentällä. Kahdella jalalla jarrutus ei kuitenkaan ole kestävää strategiaa missään toiminnassa, eikä varsinkaan järjestökentällä. Vaikka kustannustason nousu ja jäsenistön tarpeiden monipuolistuminen ja kasvu haastavatkin, lähdemme siitä, että vuosi 2024 tulee olemaan taloudellisesti tasapainoinen.

 Omalta osaltani olen siis ilmoittanut käytettävyyteni ja sitoutumiseni toiselle kaudelle puheenjohtajana. Mukanani tuon ammatillisen osaamiseni kunnanjohtajana taloudesta ja vaativasta muutosjohtamisesta. Minulla on myös monipuolinen lajiosaaminen erilaisissa rooleista niin urheilijana, tuomarina, seuratoimijana kuin poniäitinäkin. Minulla on laajat ja monipuoliset verkostot lajin piirissä niin koti- kuin ulkomaillakin, sekä sidosryhmiemme osalta.  

 Hallitustyöskentely ja koko lajin eteen ponnisteleminen vaatii yhteistä tahtotilaa ja yhdessä tekemistä, näkemystä sekä toistemme kunnioitusta ja arvostusta. Siihen haastan meidät kaikki. On tärkeää myös huomioida se, että jäsenistö halki koko Suomen ratkaisee. Olettehan mukana vaikuttamassa.

 Olen ymmärtänyt, että paneelissa tullaan keskustelemaan tulevan kokouksen laillisuudesta. Sen osalta lienet hyvä todeta seuraavaa:

 Kokouksen laillisuuden toteamisella tarkoitetaan pääasiassa sen varmistamista, että tieto kokouksen ajasta, paikasta, ilmoittautumisesta ja keskeisestä sisällöstä on toimitettu jäsenistölle määrätyssä ajassa ja oikeita tiedotuskanavia käyttäen. Kokoukseen valmistautumisen ja päätöksenteon helpottamiseksi hallitus on tuottanut päätösesityksistään ja muista käsiteltävistä asioista myös ennakkomateriaalia liiton verkkosivuille. Tähän ennakkomateriaaliin ei kuitenkaan liity yksityiskohtaisia laillisuusvaatimuksia, vaan niillä tuetaan kokouksen sujuvuutta. Yleisestikään yhdistyslakiin tai liiton sääntöihin ei sisälly määräyksiä siitä, miten tarkasti kokouksessa esiin tulevat asiat on yksilöitävä kokouskutsussa. 

 Jullaksen Kartanon tallin kirjeessä hallitukselle esitetyt toiveet on pyritty toteuttamaan hyvässä hengessä, kuten taloudellisten lisätietojen tuottaminen kokouksen ennakkomateriaaliin. Muilta osin kirje sisältää normaaleja, jäsenen kyselyoikeuteen kuuluvia asioita, jotka tullaan käsittelemään kokouksessa. Päätösasioita, jotka tulee erityisesti merkitä kokouskutsuun, ovat esimerkiksi sääntömuutokset, velan ottaminen yhdistykselle tai keskusjärjestöstä eroaminen. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla seuralla ja jäsenyhteisöllä on lähtökohtaisesti oikeus esittää kysymyksiä ja tehdä aloitteita hallitukselle kokouksen aikanakin. Tämä on olennainen osa kokouksen tarkoitusta ja liiton toimintaan liittyvää vuoropuhelua.

 Ymmärtääkseni myös ilmoittautumismenettelystä on ollut kyselyä.  Sen osalta voinen todeta, että kokoukseen ilmoittaudutaan nykyään ennakkoon sähköisellä lomakkeella. Tässä yhteydessä pidämme riittävänä, että kokousedustaja ilmoittaa lomakkeella selkeästi liiton sääntöjen mukaisista valtuuksistaan toimia jäsenyhteisöjen edustajana. Tällaiselle menettelylle ei ole yhdistyslain tai liiton sääntöjen näkökulmasta esteitä. Epäselviä tapauksia varten valtakirjat on kuitenkin hyvä olla olemassa - joko etukäteen tarkastettuna tai kokouksessa saatavilla. Epäselvyys edustusoikeudesta voi esimerkiksi syntyä, jos useammat henkilöt ilmoittautuvat saman jäsenen edustajiksi. Tällöinkin asia voidaan useimmiten selvittää ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Jos laajoja epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan ilmoittautumisvaatimuksia ja tarkastuksia tiukentaa. Mahdollisesta sääntöjen muuttamisesta valtakirjojen osalta ja edustajien toiveista valtakirjojen käsittelemiseksi on hyvä käydä keskustelua myös tulevassa kokouksessa.

Marjukka Manninen

SRL pj

Päivitys 20.11. korjattu videota.

Kello 12.25: Videon alusta ja lopusta leikattu pois alkuvalmisteluja ja lopusta otettu pois tyhjää. Varsinaista keskustelua ei ole editoitu.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi