Lemmikit, ja erityisesti koirat,  työllistävät Ruokaviraston raportin mukaan eläinsuojeluviranomaisia.
Lemmikit, ja erityisesti koirat, työllistävät Ruokaviraston raportin mukaan eläinsuojeluviranomaisia. Kuva: Pixabay

Lemmikkieläimet työllistävät edelleen eniten eläinsuojelutarkastajia – vakavia tapauksia nelinkertainen määrä tuotantoeläimiin verrattuna

Sama koira- ja kissapainotteinen asetelma on suomalaisessa eläinsuojelussa jatkunut yli kymmenen vuotta. Lemmikeillä on eniten vakavia eläinsuojelutapauksia. Lisäksi määrät ovat kasvussa. Eläinsuojeluraportoinnissa hevoset lasketaan tuotanto- ei lemmikkieläimiin.

Ruokaviraston toimittamassa raportissa ja sen verkkosivuilla olevissa tiedotteissa käy ilmi, että yli puolessa epäilyyn perustuvissa eläinsuojelutarkastuksista kohteena on koiria tai kissoja, ja että vakavia tapauksia, joissa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin, on lemmikkieläinkohteissa kaikin tavoin laskettuna huomattavasti useammin kuin tuotantoeläintarkastuksilla. Hevoset luokitellaan tuotantoeläimiin.

Sama lemmikkipainotteinen asetelma on eläinsuojelussa jatkunut yli kymmenen vuotta, lisäksi määrät ovat kasvussa.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastuskäyntien määrä on vuodesta 2010 lähtien noussut reilusta kolmesta tuhannesta noin kuuteen tuhanteen käyntikertaan. Viimeisimpään 6000 raportoidun käynnin lukemaan, joka on vuodelta 2022, ei vuonna 2023 teknisten syiden takia kuitenkaan päästy. Lisäksi yhden aluehallintovirason tiedot puuttuivat kokonaan. Tarkastusten määrä vuonna 2023 jäi 4417:ään.

Ruokaviraston raportissa todetaan, että kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin lemmikkieläinkohteissa sekä lukumäärällisesti että prosentuaalisesti tarkasteltuna huomattavasti useammin kuin tuotantoeläintarkastuksilla.

Määrällisesti ylivoimaisesti eniten tehtiin epäilykseen perustuva käyntejä kohteisiin, joissa pidettiin koiria (2200 kappaletta). Toiseksi eniten kissoja (1100). Lemmikkieläinten tarkastusmäärää kasvattivat myös kaneihin ja jyrsijöihin kohdistuneet tarkastukset.

Tarkastuksia tehdään sekä otantaperusteisesti (tuotantoeläimille), että epäilyyn perustuen (kaikille eläimille). Epäilyyn perustuvien tarkastusten osalta yksityiskohtaisemmat luvut puuttuvat.

Erityisasiantuntija Taina Mikkonen Ruokavirastosta kertoo, että tuotantoeläinlajien tarkastuksia tehdään Euroopan komission edellyttämänä ja käynnit perustuvat otantaan. Näiden käyntien tarkastukset tallennetaan eri tietojärjestelmään, kuin epäilyyn perustuvat käynnit. Tuotantoeläimillä on tähän otantaperusteiseen tarkastamiseen käytössä ”Elvi”-tietojärjestelmä. Epäilytarkastuksissa käytössä on ollut elinkaarensa päähän tullut, vuodesta 2002 käytössä ollut "Elite", jonne on talletettu vähemmän tietoa ja joka lisäksi lakkautettiin viime syksynä kokonaan, minkä vuoksi tietoja ei ole saatu enää loppuvuodelta (marras-joulukuu).

Hevosten tilanne on erikoinen: niitä ei lasketa lemmikkieläimiin, vaan ne tilastoidaan tuotantoeläinten. nautojen, sikojen ja siipikarjan, puolelle. Otantaperusteissa taulukoissa hevosia ei Ruokaviraston toimittamassa laajassa raportissa kuitenkaan näe. Tarkkaa dataa hevosista ei Ruokavirastosta ole saatavilla. Ruokaviraston tiedotteessa todetaan vain, että hevoseläimiä oli yli 400 tarkastuskohteessa.

Epäilyyn perustuvissa tarkastuksissa viranomaistoimenpiteitä tehtiin kaikissa eläinryhmissä vuonna 2023 yhteensä 1563. Nämä viranomaiskiellot ja määräykset jakautuivat niin, että tuotantoeläimille niitä annettiin 684 ja lemmikkieläimille 867. Vakavia tapauksia, joissa ryhdyttiin kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin oli tuotantoeläimillä 97 ja lemmikkieläimillä 355.

Raportissa todetaan myös, että lemmikkieläinten pidossa tietämättömyyden vaikutus on ammattimaiseen tuotantoeläinten pitoon verrattuna suurempi.

Kuljetukset

Vuonna 2023 eläinkuljetustarkastuksia pyydettiin kohdentamaan hevosten ja välityseläinten kuljetuksiin. Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 21, joista 12:sta havaittiin epäkohtia. Neljässä kuljetuksessa ei ollut mahdolliseen lopetukseen tarvittavia välineitä. Muut epäkohdat olivat luvan, pätevyystodistuksen tai kuljetusasiakirjojen puuttumisia.

Vuoden 2023 raporttia voi katsella osoitteesta:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/elaimet/elainten-hyvinvointi/valvonta/elainten-hyvinvoinnin-valvonta-2023.pdf

Lemmikit, ja erityisesti koirat,  työllistävät Ruokaviraston raportin mukaan eläinsuojeluviranomaisia.
Näkökulma: Mitalin toinen puoli
Lemmikit, ja erityisesti koirat,  työllistävät Ruokaviraston raportin mukaan eläinsuojeluviranomaisia.
Tutkimus: Psyykenlääkkeet yleistyvät lemmikkien hoidossa – mikä on tilanne hevosilla?

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi