Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.
Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.Kuva: Anu Leppänen

Allergialääkkeen käyttö ponille toi kilpailukiellon – jatkossa dopingtestejä otetaan myös seuratasolla

Suomessa otetaan paljon lääkeainetestejä ratsastuskilpailuissa verrattuna moniin Euroopan maihin. Viime vuonna SRL:n kurinpitolautakunta käsitteli kaksi dopingtapausta.

Suomen Ratsastajainliiton alaisissa kilpailuissa otetaan vuosittain toistasataa dopingnäytettä. Doping-testaaja, eläinlääkäri ja SRL:n hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja Liisa Harmo kertoo, että viime vuonna noin 125 hevosta tai ponia testattiin lääkeaineiden varoilta.

”Tämä on Euroopan mittakaavassa runsaasti. Monissa maissa kansallisissa kilpailuissa ei testata lainkaan tai lähes ollenkaan. Ruotsissa varmaan testataan meitä enemmän.”

Suomessa lääkeainetestejä otetaan kansallisten kilpailuiden lisäksi myös aluekilpailuissa. Harmo kertoo, että testausta aiotaan laajentaa myös seuratasolle. ”Eihän hevonen tiedä, millä tasolla se kilpailee. Testausta tehdään puhtaasti eläinsuojelullisin keinoin.”

Positiivisia testituloksia on Harmon mukaan ollut useana vuonna kaksi, eli alle 2 prosenttia testatuista.

Viime vuonna SRL:n kurinpitolautakunta teki kaksi päätöstä, jotka koskivat lääkeainerikkomusta.

Viimeisin, syyskuussa vireille tullut tapaus, ratkaistiin joulukuussa 2023. Poni antoi positiivisen lääkeainetestinäytteen Ypäjän estekilpailuissa elokuussa. Ponin virtsanäytteessä todettiin olevan korkea setiritsiinipitoisuus, jolla on ollut todennäköisesti vaikutusta suorituskykyyn.

Setiritsiini on antiallerginen lääkeaine, jota käytetään muun muassa allergian aiheuttamien iho- ja ylähengitystieoireiden hoitoon. Ainetta ei saa löytyä hevosesta kilpailuhetkellä.

Ponin omistajan antaman selvityksen mukaan ponia on lääkitty setiritsiiniä sisältävällä aineella jo pidempään, ja viimeisin annos on annettu kilpailupäivän aamuna. Myös lääkeainekirjanpito täsmäsi tämän selvityksen osalta, joskin kirjanpidosta ei käynyt ilmi kaikkia vaadittavia tietoja. Myös ponin terveystodistuksessa todetaan ponin syövän setiritsiiniä allergisten oireilujen vuoksi.

Kurinpitolautakunta määräsi 15.12.2023 päivätyssä päätöksessään ponin vastuuhenkilölle, eli ratsastajalle, 6 kuukautta toimintakieltoa ja 200 euroa sakkoa. Sakkoa kohtuullistettiin ratsastajan nuoren iän perusteella. Ratsastaja oli kilpailupäivänä alaikäinen, mutta täyttänyt 15 vuotta. Hänen toimintakieltonsa päättyy maaliskuussa 2024.

Kurinpitolautakunta katsoi lisäksi, että ponin omistaja on tapahtumassa lisävastuuhenkilö. Hän sai puolen vuoden toimintakiellon ja 400 euron arvoisen sakon.

Molemmissa viime vuonna havaituissa lääkeainerikkomuksissa lääkeainejäämät näkyivät virtsatestissä.
Molemmissa viime vuonna havaituissa lääkeainerikkomuksissa lääkeainejäämät näkyivät virtsatestissä.Kuva: Anu Leppänen

Toinen käry matkaratsastuksessa

Toinen lääkeainerikkomus tuli vireille kesäkuussa. Matkaratsastuskilpailuiden yhteydessä huhtikuussa 2023 testatun hevosen virtsanäytteessä todettiin huomattava beetametasonipitoisuus, jolla on todennäköisesti ollut vaikutus hevosen suorituskykyyn.

Beetametasoni kuuluu glukokortikoidien, eli kortisonien ryhmään ja sitä voidaan käyttää erilaisten tulehdustilojen hoitoon.

Ratsastajan antaman selvityksen mukaan hevosen niveliä oli lääkitty ainetta sisältävällä injektiolla maaliskuussa. Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan selvitys ei kuitenkaan selitä virtsanäytteestä löytynyttä huomattavaa lääkeainepitoisuutta.

Hevosen omistajalle määrättiin 6 kuukautta toimintakieltoa ja 400 euroa sakkoa. Toimintakielto päättyi lokakuussa 2023.

Molemmissa viime vuonna ratkaistuissa tapauksissa hevosten lääkityskirjanpidossa oli lieviä puutteita.

Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.
Sallittua vai kiellettyä?

Lääkityskirjanpidon tulee sisältää alla olevat tiedot:

– lääkityn hevosen tunnistustiedot

 – lääkkeen antopäivämäärä, antoreitti ja käyttöaihe

– lääkkeen nimi

 – lääkkeen määrän

 – lääkkeelle määrätty teurasvaroaika, ellei hevoselle ole rekisteröity teurastuskieltoa

– lääkkeen myyjän nimi (eläinlääkäri tai apteekki)

– lääkkeen antaja

Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.
Pysy kartalla varoajoista – lääkkeen teurasvaroaika voi vaihdella myös hevosen kunnon tai lääkkeen antotavan mukaan
Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.
Kilparatsusta positiivinen dopingnäyte
Lääkeainetestissä hevosesta otetaan sekä veri- että virtsanäyte.
Esteillä kaksi lääkeainerikkomusta

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi